Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ

  • Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ
  • Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ
  • Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ
Spacelink cung cấp từ trọn gói đến một phần sản phẩm và dịch vụ giám sát hành trình cho Khách hàng của mình.
 
Một số Doanh nghiệp đầu tư phần cứng là các thiết bị ST-X200 hay TD-900 cùng với sử dụng gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hàng tháng, hàng quý của Spacelink để đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động trong tình trạng ổn định.
 
Đây là dịch vụ Spacelink đang phát triển và ngày càng được nhiều Doanh nghiệp lựa chọn.