DNTN TM DV SX Hồng Mộc

DNTN TM DV SX Hồng Mộc

Năm 2000 Hồng Mộc kinh doanh LPG lấy thương hiệu là Hgas. Sản phẩm gồm 2 loai gas bình 12kg và 45 – 48 kg nhiều màu sắc và nhiều chủng loại valve thích hợp. Ngoài ra Hgas có đội ngũ xe cung cấp gas công nghiệp bằng xe bồn.
 
Tiêu chí của Doanh Nghiệp là an toàn, hiệu quả và giá cả hợp lý – phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Vì vây thị trường của Hgas ngày một mở rộng phát triển không ngừng.